+420 234 221 342 Kontaktujte nás

Průběh studia

Základní informace

Vzdělávací programy MBA, které Business Institut poskytuje, představují postgraduální profesní vzdělání, které se soustřeďuje především na praktické využití získaných znalostí. Lektorský tým Business Institutu je složen z předních odborníků na konkrétní problematiku, kteří tak zajišťují špičkovou kvalitu a úroveň poskytovaného vzdělání. Business Institut nabízí více než 20 studijních programů MBA v různých profesních oborech.

 

Průběh studia

Studium MBA programů na Business Institutu probíhá moderní kombinovanou formou, která spojuje pravidelnou výuku formou workshopu (lektorská setkání) a samostudium, které se řídí čistě individuálními časovými možnostmi každého studenta. MBA studium je rozloženo na tři semestry, každý semestr pak obsahuje čtyři moduly – celkem tedy student během svého studia absolvuje dvanáct modulů. Moduly po sobě následují postupně, takže každý měsíc se student zabývá pouze jedním modulem.

V rámci každého modulu pak studenti absolvují jedno lektorské setkání v rozsahu 3 hodin. Na setkání pak mají studenti jedinečnou možnost konzultovat své dotazy a pracovní zkušenosti s předními odborníky v daném oboru. Často je pak velmi podnětným prvkem setkání samotná diskuze studentů s vyučujícím.

Studenti v průběhu studia neskládají žádné zkoušky. Výstupem za každý modul studia je postupová práce, ve které by měl student prokázat hlubší  porozumění dané problematiky. Ideální situací je pak využití profesního problému či analýzy vlastní firmy – tímto propojením teorie s praxí získají studenti ty nejcennější zkušenosti a okamžitě zhodnotí své studium ve prospěch firmy.

Ke konci studia pak studenti vypracovávají závěrečnou práci, jejíž obhajobou a závěrečnou zkouškou je studium ukončeno. Na slavnostní promoci za účasti zástupců lektorského týmu, představitelů Business Institutu a rodinných příslušníků pak studenti obdrží diplom opravňující je k užívání titulu MBA.

Pro lepší orientaci v průběhu studia je studentům k dispozici interaktivní prostředí – tzv. Studentská sekce, kde naleznou veškeré studijní podklady pro jednotlivé moduly, informace k psaní postupových a závěrečných prací, otázky k závěrečné zkoušce a všechny ostatní důležité materiály. Studentská sekce slouží také jako prostředek pro komunikaci s lektory či samotným studijním oddělením.

Nové cykly studijních programů jsou otevírány třikrát ročně, vždy: 15. února, 1. května a 1. října. V případě zájmu může uchazeč zahájit studium i v jiném termínu.

 

Výhody MBA studia na Business Institutu

Business Institut se řadí mezi nejprestižnější MBA školy v České republice díky kvalitě vzdělávání a svému přístupu, který oceňují nejen naši absolventi a studenti. Ke vzdělávání přistupujeme jinak než ostatní školy, neboť předané znalosti, zkušenosti, inspirace a vzájemné partnerství jsou naší prioritou.

Lektorská setkání z jiných programů – v případě zájmu se mohou studenti MBA programů zdarma zúčastnit lektorských setkání i mimo svůj vzdělávací program. Po domluvě se studijním koordinátorem na studijním oddělení se tak mohou dále vzdělávat, aniž by si museli platit další drahá školení. Z těchto lektorských setkání jim pak neplynou žádné studijní povinnosti.

Přednášky, blokové moduly, coffee breaky – Business Institut pro své studenty pravidelně pořádá zajímavé vzdělávací akce, ať už s odborníky na určitou problematiku nebo se známými osobnostmi ze světa byznysu.

Společenské akce, networking – o své absolventy se Business Institut stará i po úspěšném završení studia. Nadále jsou zváni na zajímavá profesní setkání, společenské akce, večírky a networkingová setkání. Zde pak mají jedinečnou možnost získat množství kontaktů na ostatní spolužáky či vyučující a navázat tak výhodná profesní partnerství nebo dokonce osobní přátelství.

Knihovna – studenti mohou v průběhu studia využívat soukromou knihovnu Business Institutu, kde lze vypůjčit většinu titulů z povinné literatury. Kvůli vypůjčení či vrácení knih není třeba jezdit na pobočku, knihy lze poslat i službou PPL na dobírku kamkoliv po ČR.

Další výhody – Business Institut nabízí svým studentům další výhody, jako jsou online právní systém od společnosti BECK (obsahuje veškeré aktuální právní předpisy, judikaturu, vzory smluv, články, knižní tituly), slevovou kartu BONUS CLUB s více než 2000 obchodními partnery, přístup do BOOKPORT- online knihovny, která nabízi více než 4000 titulů a možnost online i offline čtení knih a mnoho dalších zajímavých benefitů