+420 234 221 342 Kontaktujte nás

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Pro přijetí do programů MBA je základní podmínkou úspěšně ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň v bakalářském stupni.

Uchazeči bez vysokoškolského vzdělání může být udělena výjimka, pokud doloží praxi a strukturovaný životopis (přehled dosaženého vzdělání včetně absolvovaných kurzů a školení), který vždy posoudí vedení Business Institutu. Za dostatečnou praxi se obvykle považuje alespoň 5 let na manažerské nebo obdobné pozici.

Pro přihlášení do BBA programu je nutné pouze středoškolské vzdělání s maturitou, které pak uchazeč doloží připojením kopie maturitního vysvědčení k přihlášce.

Dalším krokem je pak již pouze vyplnění elektronické přihlášky na webových stránkách Business Institutu. K přihlášce uchazeč vždy doloží doklad o svém nejvyšším dosaženém vzdělání (tedy kopii diplomu či maturitního vysvědčení).

Po odeslání přihlášky začne s uchazečem komunikovat studijní oddělení a vyřeší s ním všechny potřebné administrativní záležitosti, aby mohl ve vybraném cyklu řádně nastoupit ke studiu.