+420 234 221 342 Kontaktujte nás

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Uchazeč o studium profesního programu MBA (Master of Business Administration) musí splňovat následující podmínky:

  • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu
  • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program nebo program BBA.

Z těchto podmínek může být udělena výjimka, požadované vzdělání může být nahrazeno dostatečnou praxí, kterou je nutno řádně doložit. O této skutečnosti rozhoduje vedení Business Institutu.

Dalším krokem je pak již pouze vyplnění elektronické přihlášky na webových stránkách Business Institutu. K přihlášce uchazeč vždy doloží doklad o svém nejvyšším dosaženém vzdělání (tedy kopii diplomu či maturitního vysvědčení).

Po odeslání přihlášky začne s uchazečem komunikovat studijní oddělení a vyřeší s ním všechny potřebné administrativní záležitosti, aby mohl ve vybraném cyklu řádně nastoupit ke studiu.