+420 234 221 342 Kontaktujte nás

Titul MBA

Nároky na zaměstnance se v dnešní době neustále zvyšují. Potřebu dále se profesně vzdělávat tak již nepociťují pouze ředitelé firem, ale také členové vyššího a středního managementu, obchodníci či pracovníci z prostředí veřejné správy. Vhodným prostředkem k zajištění optimálního profesního i osobnostního rozvoje tak může být právě studium programu MBA, jež je završeno mezinárodně uznávaným titulem Master of Business Administration.

Profesně vzdělávací programy MBA jsou orientovány na získání potřebných znalostí a dovedností z oblasti moderního managementu. Délka studia se v České republice pohybuje v průměru od jednoho do dvou let. Profesní titul MBA je pak uznáván nejen v tuzemsku, ale i v zahraničních společnostech jako doklad o snaze jeho držitele udržet krok s aktuálními trendy v oblasti managementu.

Studium postgraduálních vzdělávacích programů MBA je vhodné především pro uchazeče z oblasti vyššího či středního managementu. Praktické znalosti však ocení také pracovníci státní správy a samosprávy, reprezentanti z řad neziskových organizací a všichni ostatní, kteří mají zájem o svůj profesní růst.

Praktické znalosti místo teoretického vysokoškolského vzdělání

K úspěšnému přijetí stačí zájemcům o studium MBA bakalářský vysokoškolský titul. V případě, že se uchazeč prokáže dostatečnou manažerskou praxí, je možné poskytnout výjimku a přijmout i zájemce bez dokončeného vysokoškolského vzdělání.

Studijní programy MBA umožňují aplikovat teorii přímo do manažerské praxe. Hlavním cílem studia je rozšířit a prohloubit již získané znalosti a uplatnit je v každodenní praxi. Ve srovnání s klasickým vysokoškolským vzděláním, které studentům poskytuje spíše teoretický základ, je profesně vzdělávací studium zaměřeno především na získání praktických poznatků, které mohou posluchači začít využívat již během studia.

Znalosti z praxe od zkušených odborníků

Absolventi studia MBA nezískají pouze titul, ale také mnoho cenných kontaktů a známostí, které jsou v dnešní době stěžejní pro úspěch každého manažera. Kromě toho si také prohloubí své dosavadní praktické zkušenosti a dovednosti, což lze považovat za jedno z hlavních kritérií, které zvyšuje celkovou uplatnitelnost a hodnotu lidského kapitálu na trhu práce.

Garanty studia MBA představují zkušení odborníci z různých oborů managementu, kteří během výuky studentům předávají vlastní dlouholeté zkušenosti. Lektoři se mimo jiné zaměřují rovněž na řešení individuálních manažerských problémů, se kterými se studenti v reálné praxi setkali. Součástí konkrétních řešení je i vypracování případových studií.

V rámci studia MBA si zájemci mohou vybrat ze široké nabídky manažerských oborů. Kromě obecného programu „Management, organizace a řízení“, který poskytuje to nejdůležitější ze všech oblastí managementu, si mohou uchazeči zvolit také mnohem užší zaměření podle svého vlastního oboru.