+420 234 221 342 Kontaktujte nás

FAQ

Podle čeho si mám vybrat MBA školu?

Postgraduální manažerské vzdělání MBA poskytuje v České republice velké množství institucí, mezi kterými se musí uchazeči zorientovat. Spolehlivým vodítkem pro výběr té správné školy jsou především prestižní zahraniční akreditace a složení lektorského týmu. Business Institut se řadí mezi přední poskytovatele MBA vzdělání v České republice jak širokou nabídkou vzdělávacích programů, tak také akreditacemi renomovaných zahraničních asociací a vysokou profesionalitou svého lektorského týmu.

 

Kdo zajišťuje výuku?

Lektorský tým Business Institutu je složen z předních odborníků jak z akademické sféry, tak také z komerčního prostředí. Pro jednotlivé programy vybíráme vždy vysoce specializované profesionály, kteří jsou schopni výuku přizpůsobit individuálním požadavkům a zkušenostem studentů. Na lektorských setkáních jim pak předávají cenné zkušenosti a know-how, které za léta své praxe shromáždili.

 

Jakým způsobem studium probíhá?

Výuka je vedena v českém jazyce (kromě jednoho specializovaného anglického programu) a využívá kombinace prezenční výuky se samostudiem. Studenti na začátku studia obdrží přístupové údaje do Studentské sekce, což je interaktivní prostředí, kde získají veškeré studijní materiály, informace o výuce či termíny.

Studium je rozděleno na 3 semestry, každý semestr pak obsahuje 4 moduly (předměty), které musí student absolvovat. Na každý modul je vyhrazena časová dotace 1 měsíc, během kterého studenti absolvují výuku formou lektorského setkání, po kterém pak mají 30 dní na odevzdání postupové práce. Na závěr studia pak studenti obhajují závěrečnou práci a studium ukončují závěrečnou zkouškou.

 

Jak probíhají lektorská setkání?

Studenti během svého studia absolvují celkem 11 lektorských setkání, která probíhají standardně ve všední dny od 17:00 do 20:00 hodin v prostorách Business Institutu na adrese Kodaňská 558/25, Praha 10. Na lektorském setkání studenti absolvují výklad probírané problematiky a mají možnost formou vzájemné diskuze s lektorem získat všechny informace, které je zajímají. Na setkání také mohou s lektorem prokonzultovat téma své postupové práce.

Účast na lektorských setkáních není povinná a student může absolvovat své studium například i ze zahraničí pouze tím, že odevzdává postupové práce a pak přijede na závěrečnou zkoušku. V ideálním případě ale rozhodně doporučujeme lektorská setkání navštěvovat, protože studenti zde mají jedinečnou možnost konzultovat s odborníkem jak své vlastní profesní problémy a situace, tak také záležitosti ohledně své postupové práce. Postupová práce, kterou student musí odevzdat za každý modul studia, musí mít rozsah nejméně 10 stran čistého textu a student by v ní měl prokázat schopnost užití získaných teoretických znalostí na praktickém příkladu.

 

Rád bych studoval podle sebe a svých časových možností, nabízíte i nějaké alternativy?

Ano, pro časově vytížené zájemce nabízíme 100% online studium, které je svým obsahem a kvalitou plně srovnatelné s klasickou kombinovanou formou. V rámci MBA online studia lze studovat programy, jejichž výuka probíhá čistě on-line formou bez nutnosti osobní účasti lektorských setkáních. Je to nejmodernější forma manažerského vzdělávání, která umožňuje maximální úsporu času. Studovat lze odkudkoliv a kdykoliv díky e - learningové platformě. Součástí je i knihovna s možností online i offline čtení knih.

 

Jsou materiály ke studiu v ceně?

Všichni studenti mají také k dispozici volný přístup do webové právní knihovny Beck-online PRO, kde naleznou všechny aktuální materiály týkající se právního řádu ČR – zákony, vyhlášky, vzory smluv a další. Stejně jim automaticky se začátkem studia přijdou i přístupové údaje k BOOKPORT, což je vlastně online knihovna ve které se nachází více než 4200 titulů. Samozřejmostí je online i offline čtení knih.

 

Co je potřeba k úspěšnému ukončení studia?

MBA studium na Business Institutu je zakončeno obhajobou závěrečné práce a složením závěrečné zkoušky. Závěrečnou práci píše student v posledním semestru svého studia pod dohledem vedoucího své práce. Po odevzdání práce ji hodnotí jak vedoucí, tak také oponent, oba hodnotitelé pak vypracují posudek závěrečné práce, který má student před obhajobou k dispozici.

V den zkoušky student nejprve obhájí svou závěrečnou práci, pak si vylosuje tři otázky z celkového seznamu otázek k závěrečné zkoušce a je tříčlennou komisí zkoušen. Seznam otázek k závěrečné zkoušce mají studenti k dispozici v průběhu celého studia, takže se na ně mohou průběžně připravovat.

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky studenti obdrží Potvrzení o absolvování závěrečné zkoušky, kde jsou uvedeny dvě finální známky – jedna za obhajobu a jedna za závěrečnou zkoušku. Tyto dvě známky jsou pak zapsány také v dodatku k diplomu. Diplom student obdrží na slavnostní promoci za účasti zástupců lektorského týmu a rodinných příslušníků.

 

Promocí můj kontakt s Business Institutem končí?

Po úspěšném absolvování studia na Business Institutu se naši studenti automaticky stávají členy Absolventského klubu, jehož účelem je spojovat osobnosti z řad studentů, lektorů i zaměstnanců Business Institutu pro profesní i společenské stránce. Absolventy i nadále zveme na zajímavé přednášky, bokové moduly či společenské akce, aby měli možnost i nadále získávat nové a zajímavé kontakty.

 

Co když nebudu mít na studium čas?

Studenti Business Institutu mají možnost si studium v jeho průběhu přerušit z jakýchkoliv pracovních či osobních důvodů. Po přerušení pak student naváže tam, kde skončil, s další skupinou studentů svého programu.

 

Jak se studium platí?

Při podání přihlášky si každý student může sám zvolit, zda chce platit částku za studium najednou, či zda ji bude chtít rozdělit na dvě nebo na tři splátky. První splátku hradí student před samotným začátkem studia a další úhradu pak provádí na základě faktury před začátkem dalšího semestru.

Po vzájemné dohodě může platbu za studium hradit studentovi i jeho zaměstnavatel – studium MBA je daňově uznatelná položka.

 

Musím splnit nějaké specifické podmínky pro přijetí ke studiu?

Každý student MBA programu musí splňovat standardní podmínky – podat si závaznou přihlášku, přiložit k ní doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání či prohlášení o dostatečné praxi.

Pokud student nemá vysokoškolské vzdělání, musí doložit minimálně 5 letou praxi. Praxe se dokládá buď vyplněním Čestného prohlášení o praxi, nebo zasláním stručného profesního životopisu, který pak dále posuzuje vedení Business Institutu.

 

Mám ještě více otázek, mohu si domluvit schůzku?

V případě jakýchkoliv dalších dotazů Vás velmi rádi přivítáme na individuální schůzce, kde se Vám bude věnovat studijní koordinátor. Můžete nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem na adresu info@businessinstitut.cz , abychom se mohli domluvit na konkrétním termínu schůzky.